தமிழ்நாடு

சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!

சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
  • Twitter
  • Facebook
  • WhatsApp
Updated on

சென்னை வேப்பேரி நெடுஞ்சாலையில் ரூ.1.80 கோடி மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வரும் மழைநீர் வடிகால் பணிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: நேரில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சருடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்!
banner

Related Stories

Related Stories