தமிழ்நாடு

மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சென்னை ஆயிரம் விளக்கு, மயிலாப்பூர் பகுதிகளில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களைப் பார்வையிட்டு கழிவுகளை அகற்றும் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.

  • Twitter
  • Facebook
  • WhatsApp
Vignesh Selvaraj
Updated on

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சென்னை தியாகராய நகர், ஆயிரம் விளக்கு, மயிலாப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களைப் பார்வையிட்டு கழிவுகளை அகற்றும் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.

மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
மழைக் காலத்தில் மக்களுக்கு குடையாக மாறிய முதல்வர்... நனைந்தபடி சுற்றிச் சுழன்று ஆய்வு! #Album
banner