தமிழ்நாடு

“உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்” : இலங்கைத் தமிழர்களின் தேவைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமை ஆய்வு செய்து அங்கு வசிக்கும் மக்களின் தேவைகளைக் கேட்டறிந்தார்.

  • Twitter
  • Facebook
  • WhatsApp
Vignesh Selvaraj
Updated on

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 220 இலங்கை தமிழர் குடும்பங்கள் உட்பட 3,510 பேருக்கு குடியிருப்பு வீடுகள் கட்டும் திட்டத்திற்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டி வைத்தார். பின்னர், இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமை ஆய்வு செய்து அங்கு வசிக்கும் மக்களின் தேவைகளைக் கேட்டறிந்தார்.

“உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்” : இலங்கைத் தமிழர்களின் தேவைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்” : இலங்கைத் தமிழர்களின் தேவைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்” : இலங்கைத் தமிழர்களின் தேவைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்” : இலங்கைத் தமிழர்களின் தேவைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்” : இலங்கைத் தமிழர்களின் தேவைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்” : இலங்கைத் தமிழர்களின் தேவைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்” : இலங்கைத் தமிழர்களின் தேவைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்” : இலங்கைத் தமிழர்களின் தேவைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்” : இலங்கைத் தமிழர்களின் தேவைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“உங்களுக்கு நான் இருக்கேன்” : இலங்கைத் தமிழர்களின் தேவைகளை கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
banner