தி.மு.க

“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)

பேரறிஞர் அண்ணாவின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு புகைப்பட வடிவில் அவரது பொன்மொழிகளின் தொகுப்பு!

பேரறிஞர் அண்ணா
பேரறிஞர் அண்ணா
  • Twitter
  • Facebook
  • WhatsApp
Updated on

பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணாவின் 52வது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படும் நிலையில், தமிழ்நாட்டு மக்கள்

“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
“திராவிடப் பெருங்குடிகளே.. நாம் போட்டிருக்கும் அடித்தளம் சாமானியமானதல்ல” - பேரறிஞரின் நினைவலைகள்! (ALBUM)
banner

Related Stories

Related Stories