தமிழ்நாடு

“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

‘மீண்டும் மஞ்சப்பை’ விழிப்புணர்வு இயக்கத்தைத் தொடங்கிவைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

  • Twitter
  • Facebook
  • WhatsApp
Vignesh Selvaraj
Updated on

சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மற்றும் வனத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற ‘மீண்டும் மஞ்சப்பை’ விழிப்புணர்வு இயக்க நிகழ்ச்சியில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு மாற்றுப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கண்காட்சியை திறந்துவைத்து பார்வையிட்டார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
“பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றுப் பொருட்கள்” : கண்காட்சியை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
banner