மு.க.ஸ்டாலின்

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!

தமிழ்நாடு மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இடையே பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக உறவுகளை மேம்படுத்தும் வகையிலும், தமிழ்நாட்டிற்கு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையிலும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

  • Twitter
  • Facebook
  • WhatsApp
Vignesh Selvaraj
Updated on

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஐக்கிய அரபு நாடுகளைச் சேர்ந்த துபாயில் நடைபெறும் உலக கண்காட்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு அரங்கினை துவக்கி வைப்பதற்காகவும், தமிழ்நாடு மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இடையே பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக உறவுகளை மேம்படுத்தும் வகையிலும், தமிழ்நாட்டிற்கு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையிலும், மார்ச் 24, 2022 முதல் மார்ச் 28, 2022 வரையிலான 5 நாட்கள் வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை கொண்டாடும் துபாய் வாழ் தமிழர்கள் #ExclusivePhotos இங்கே..!
banner