இந்தியா

”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!

”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
  • Twitter
  • Facebook
  • WhatsApp
Updated on

டெல்லியில் உள்ள அரசு மாதிரி பள்ளி மற்றும் அரசு மொஹலா கிளினிக் என்ற சுகாதார நிலையத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பார்வையிட்டார்.

அதன் பிறகு செய்தியாளரை சந்தித்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் “தமிழ்நாட்டிலும் டெல்லியை போன்று விரைவில் மாதிரி பள்ளிகளை உருவாக்கப் போகிறோம். அதற்கான பணிகள் நடந்துக் கொண்டிருக்கிறது.” எனக் கூறியுள்ளார்.

”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
”தமிழ்நாட்டிலும் மாதிரி பள்ளி அமைக்கப்படும்” - டெல்லி பள்ளியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வரவேற்ற மாணவர்கள்!
banner

Related Stories

Related Stories