மு.க.ஸ்டாலின்

திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !

  • Twitter
  • Facebook
  • WhatsApp
Praveen
Updated on

தி.மு.க அரசு ஆட்சிக்கு வந்து இன்றுடன் இரண்டாம் ஆண்டை நிறைவு செய்து மூன்றாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. இந்நிலையில் திராவிட மாடல் அரசின் சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் தமிழ்நாடு முழுவதும் மே 7,8,9 ஆகிய மூன்று நாட்களில் 1,222 பொதுக்கூட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன் ஒருபகுதியாக, காஞ்சிபும் வடக்கு மாவட்டம், கண்டோன் மெண்ட் பல்லாவரத்தில் திராவிட மாடல் அரசின் சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் மு.கஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார்.

திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
திராவிட மாடல் அரசின் 2 ஆண்டு சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் - முதலமைச்சரின் புகைப்படத் தொகுப்பு !
banner