தமிழ்நாடு

மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album

கலைஞர் நினைவு நூலகம் அமைக்கும் பணிகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

  • Twitter
  • Facebook
  • WhatsApp
Vignesh Selvaraj
Updated on

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று மதுரை, தொண்டி சாலையில் கட்டப்பட்டு வரும் பல்வழிச்சாலை மேம்பாலப் பணிகள், ஓபுளாபடித்துறை மற்றும் குருவிக்காரன் சாலை சந்திப்பு பகுதிகளில் தரைப்பாலத்தினை உயர்மட்டப் பாலமாக மாற்றியமைக்கும் பணிகள், வைகை ஆற்றங்கரையினை மேம்படுத்தும் பணிகள் மற்றும் கலைஞர் நினைவு நூலகம் அமையவுள்ள இடம் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
மாணவியின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதி... மதுரை மக்களோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! #Album
banner